Melchiorova Huť

Melchiorova Huť

Původní osada obce Číhaná, 7 km severo - západně od Úněšova v nadm. v. 600 m. Je přístupná asfaltovou lesní cestou ze silnice mezi Úněšovem a Manětínem. Samotu na okraji rozsáhlých lesů tvořila hájovna čp. 20 a myslivna čp. 33. Tyto budovy byly dle údajů z r. 1906 součástí lesního polesí stejného jména o výměře 953 ha. Polesí náleželo pod hospodářskou správu Krukanice, Klášter Teplá. Od r. 1949 bylo polesí začleněno do podniku Státní lesy, ředitelství Manětín. Jméno samoty má zřejmě souvislost se jménem p. Melchiora, který byl ředitelem panství Krukanice. Spolu se svojí příbuznou založil na této samotě v r.1838 sklárnu, kde bylo zaměstnáno až 17 sklářů spolu s větším počtem dřevařů, kteří zajišťovali potředné množství dřeva k provozu sklárny. Některé materiály hovoří o tom, že sklárnu založil Josef Blažek ve stejném roce. Sklárna spolu s okolními sklárnami zanikla v důsledku lepšího využívání dřeva na výrobu řeziva apod.

Zdroj: brožurka k 650. výročí Úněšovska

Zámek Nečtiny

Zámek Nečtiny

Zámek Nečtiny se nalézá v obci Nečtiny. Na kopci nad ním se nachází zřícenina hradu Preitenstein. Oldřich Pluh nechal, zřejmě z popudu krále Jana Lucemburského, někdy před rokem 1333 vystavět na kopci nedaleko Nečtin hrad, pojmenovaný Preitenstein. Spíše než o reprezentativní hrad se jednalo o strážní bod, přičemž král Jan nechal v Čechách postavit patrně pouze dva hrady (tím druhým byl Adršpach). Oldřich Pluh zároveň nechal pod hradem postavit ves Preitenstein, později přejmenovanou na Nečtiny, a původní Nečtiny povýšil na městečko. Později hrad i s městečkem vykoupil Karel IV. V Majestas Carolina se pak mezi královskými hrady, které se neměly zastavovat, uvádí i Preitenstein. V současné době patří zámek pod Západočeskou univerzitu v Plzni. Volně přístupný je pouze zámecký park. Zámek má dnes pozoruhodnou novogotickou podobu, kterou získal v letech 1855 - 1856.

Další informace na webu obce Nečtiny .

Zámek Manětín

Zámek Manětín

Barokní perla Západních Čech. Zámek s přilehlým překrásným zámeckým parkem si můžete prohlédnout od dubna do října. Interiéry představují rozsáhlou expozici s barokním mobiliářem a unikátní kolekcí 13 obrazů zámeckého služebnictva. Památka je včleněna do nádherného prostoru městečka Manětína, kde si lze mimo architektury prohlédnout i více než 80 unikátních barokních plastik.

Další informace na webu Zámku Manětín .